Phụ nữ đặt vòng tránh thai được nghỉ bao nhiêu ngày?

Thời gian hưởng chế độ khi đặt vòng tránh thai

Về vấn đề đặt vòng tránh thai được nghỉ bao nhiêu ngày điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã có đề cập đầy đủ đến vấn đề này. Thời gian phụ nữ được hưởng chế độ nghỉ khi thực hiện các biện pháp tránh thai như sau:

Khi thực hiện các biện pháp tránh thai người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Về thời gian nghỉ việc cũng được quy định cụ thể sẽ được nghỉ 7 ngày đối với lao động nữ thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai và 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

Đặt vòng tránh thai cũng có quy định chế độ nghỉ 

Cũng theo quy định trên, thời gian hưởng chế độ thai sản được quy định tại khoản 1 sẽ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Có nghĩa là người lao động sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản khi thực hiện các biện pháp tránh thai.

Cụ thể là với trường hợp đặt vòng tránh thai thì người phụ nữ sẽ được nghỉ việc tối đa 7 ngày trong đó có tính cả ngày nghỉ lễ, tết và nghỉ hằng tuần và thời gian nghỉ này sẽ không kể bạn đã từng đặt vòng hay chưa.

>> Xem thêm : Tổng quan về đặt vòng tránh thai và những điều cần lưu ý

Mức hưởng chế độ đặt vòng tránh thai

Về vấn đề được hưởng gì khi đặt vòng tránh thai, khoản 1 Điều 39 về mức hưởng chế độ thai sản của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

Người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

– Mức lương hưởng một tháng sẽ bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng mà người lao động đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ để hưởng chế độ thai sản.

Trong trường hợp người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng của chế độ thai sản sẽ được quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là bình quân tiền lương tháng của các tháng đã được đóng bảo hiểm xã hội.

Chị em đặt vòng tránh thai được nghỉ 7 ngày

– Mức hưởng của phụ nữ ở chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ được tính theo mức trợ cấp của tháng theo quy định trên. Có 2 trường hợp để chúng ta có thể tính số lương được hưởng khi đặt vòng tránh thai.

+ Trường hợp 1: khi bạn đóng đủ 6 tháng bảo hiểm xã hội trong vòng 12 tháng trước khi nghỉ để đặt vòng tránh tha thì mức hưởng của chế độ thai sản trong 7 ngày nghỉ việc đặt vòng tránh thai sẽ được tính: Mức hưởng = Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc = 30 x 7 ngày.

+ Trường hợp 2: Nếu bạn chưa đóng đủ 6 tháng bảo hiểm xã hội thì số tiền được hưởng sẽ = Mức bình quân tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội = 30 x 7 ngày.

Hồ sơ để hưởng chế độ nghỉ khi đặt vòng tránh thai

Đối với những người thực hiện đặt vòng tránh thai, để được hưởng chế độ nghỉ đúng theo quy định công nhân sẽ phải nộp giấy ra viện nếu điều trị nội trú hoặc giấy C65-HD nếu điều trị ngoại trú tới bộ phận công đoàn hay nhân sự của công ty để công ty thực hiện giải quyết chế độ cho bạn.

Hồ sơ hưởng chế độ đặt vòng tránh thai cần có giấy điều trị hoặc ra viện

Trên đây, là những thông tin cần thiết nhất cho chị em phụ nữ, không chỉ trả lời được đặt vòng tránh thai được nghỉ bao nhiêu ngày mà còn giúp các chị em tính được số tiền được hưởng khi nghỉ đồng thời những loại giấy tờ cần thiết để có thể được hưởng chế độ này.

Bình luận

  1. Hoang thi gai says: Trả lời

    Cho e hoi:E đặt vòng ở tram y tế xã tbi co dc hưởng bải hiêm k?

  2. Tran thi khanh ly says: Trả lời

    bsi cho e Hỏi e có đặt vòng tranh thai tại tram y tế xã nhưng ơ đấy ngta k có mẫu giấy  GC2N hưởng bảo hiểm xã hội mà ngta cấp cho e một giấy ra vien và một giay xác nhận lam thủ thuat đat vong tranh thai ở đấy thì trường hợp e có đc hưởng bhxh k

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

messenger
zalo